BARRI DAVIES

Trydanwr | Electrician

01239 654135
info@bdelectrical.co.uk

Electrical Services in Ceredigion, Pembrokshire & Carmarthenshire

Gwasanaethau Trydanol yng Ngheredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

Specalists in Commercial & Private Installations for

Solar PV & Car / Electric Vehicle EV Charging 

Danfonwch Neges Yma

Send A Message Here
Electrical Services in Ceredigion, Carmarthenshire & Pembrokshire

Gwaith trydanol proffesiynol ar draws y rhanbarth!

Professional electrical work across the region!

Cafodd Barri Davies, trydanwr â 25 mlynedd o brofiad, ei eni a’i fagu yn Llandysul a chychwynnodd y cwmni yn 2001. Yn ganolog i lwyddiant y busnes lleol bach hwn mae cred Barri mai’r cwsmer, p’un a yw’n rheolaidd neu’n newydd, yw’r person pwysicaf yn y diwrnod gwaith ac mae’r swydd leiaf yr un mor bwysig â’r fwyaf.

Barri Davies, an electrician with 25 years’ experience, was born and bred in Llandysul and started the company in 2001. Central to the success of this small local business is Barri’s belief that the customer, whether regular or new, is the most important person in the working day and the smallest job is as important as the largest.

Easy To Contact Us
Expert Advice
Well-Known Team

Rydym yn Darparu Gwaith a Gwasanaeth Cwsmer o Safon!

We Provide Quality Work and Customer Service!

Our Electrical Services in West Wales include:

Advice & Purchase Solar Panels in Wales

Advice on Solar Panel Grants in Wales

Flexible Solar Panels

Electrical Services West Wales

 

 

Electrician in Cardigan

Electrician in Llandysul

Electrician in Carmarthen

Electrician in West Wales