Barri Davies Electrical - Electrician

Welcome to Barri Davies Electrical Ltd for all your electrical needs.

Our enthusiastic team, led by the company's founder, Barri Davies, is always keen to participate in new, challenging and interesting projects. We are a Welsh company, and pride ourselves on our bilingual service.

Croeso i gwmni trydanol Barri Davies. Mae ein tîm brwdfrydig, dan arweiniad y perchenog, Barri Davies, yn barod i ymgymryd â phrosiectau newydd a heriol. Yr ydym yn gwmni Cymraeg, ac yn ymfalchio yn ein gwasanaeth dwyieithog.

Contact Us Today

 

Our Services
Local Switched On Electricians - Trydanwyr Disglair Lleol

Follow Us